Schengen Vizesi

SCHENGEN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 Web sitesinden temin edilebilen başvuru formu 

·         Son 10 yılda alınmış olan, öngörülen seyahat bitim tarihini müteakiben asgari 3 aylık geçerliliği bulunan pasaport;

·         Başvuru sahibinin pasaportunda kayıtlı bulunan ve reşit olmayan kimseler ayrı başvuru formu doldurulacak olup, ayrı olan vizeleri aynı pasaporta tatbik edilecektir; bu bağlamda, pasaportun, seyahat edecek beher kişi için 2 beyaz sayfa ihtiva etmeli, vize sahiplerinin giriş çıkış damgalarının tatbik edilebileceği yeterli yer bulunmalıdır;

·         Biyometrik verilerin ve önceki vizelerin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopileri;

·         Schengen Vizesi harcı.

Aşağıda belirtilen şartlara sahip başvuru sahipleri vize harcından muaftır:

a) 12 yaşından küçük reşit olmayan kimseler;

b) Eğitim veya pedagojik formasyon amaçlı ikamet edecek olan öğrenciler, yüksek öğrenin öğrencileri, üniversite mezunları ve refakat eden öğretim görevlileri;

c) Bilimsel araştırma amacı ile AB’de seyahat eden üçüncü Ülke vatandaşı araştırmacılarına AB üyesi Ülkeleri tarafından kısa süreli tek tip vize verilmesinde kolaylık sağlanmasına yönelik 28 Eylül 2005 tarih 2005/761/CE Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tavsiyesine istinaden, bilimsel araştırma amacı ile seyahat eden üçüncü Ülke vatandaşı araştırmacılar;

d) Kar amacı gütmeyen toplum kuruluşları tarafından organize edilen seminerlerin, konferansların, sportif, kültürel veya eğitim etkinliklerinin, yirmi beş yaşını doldurmamış, katılanları.

·         1 adet biyometrik fotoğraf (teknik gereksinimler için bakını ICAO web sayfasındaki bilgiler. www.icao.int

·         AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro olmalıdır. Not: Seyahat Sağlık Sigorta poliçesi Ingilizce olarak basılacak. (Truva aracılığı ile yapılabilir)

TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yukarıda listelenen evraklara ek olarak aşağıdaki evrakların temini gerekmektedir.

1) Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler (Truva aracılığı ile yapılabilir)

2) Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler;

3) Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: 

·         son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve

·         düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)

4) Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

(a) Başvuru sahibi çalışan ise

·         İşveren mektubu ve/veya izin onayı

·         SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü"

(b) Başvuru sahibi çiftçi ise

·         bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

(c) Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise

·         Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası

·         Vergi levhası

(d) Başvuru sahibi emekli ise

·         Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

(e) Başvuru sahibi öğrenci ise

·         Öğrenci Belgesi

(f) Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa

·         Ebeveynlerinden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)

 

 Schengen vizesi hakkında detaylı bilgi için danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Tel:0216 414 77 50 

e-mail : info@truva.com.tr