Kanada Lise

 

KANADA

Kanada’da Yaşam

 

    Dünyanın en büyük 2. yüzölçümüne sahip olan Kanada’da kırsaldan merkezlere doğru fiyat farkları artmakta. Fakat dolar ve sterline göre Türk lirasına daha uygun bir para birimi kullanmaları Türk öğrenciler tarafından Kanada’yı cazip kılıyor. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Kanada’da da büyük şehirlerde ve merkezî yerlerde hayat daha pahalıdır, daha kırsala doğru gidildikçe yaşam için harcanan tutar da azalmaktadır.

   Özgürlükler ülkesi olması, içme sularının pet sulardan daha sağlıklı olması, sokaktaki herkesin mutluluğunu pankartlarla dile getirmesi ve karşısındakilere iltifatlar yağdırması özellikleriyle rahatça yaşanılabilir güzel bir ülke olduğu söylenebilir.

Kanada’da Lise Eğitimi


Kanada’da lise eğitim Türkiye’de olduğu gibi 4 yıl sürmektedir. Bu 4 yıl içinde Kanada’dan dönüp Türkiye’de okumaya devam etmek gibi bir şansınız da mevcut. Aynı şekilde 4 senenin herhangi birinde Kanada’ya gidip eğitiminize orada devam etme şansınız da bulunmaktadır. Kanada’da lise eğitimi 20.000 CAD $ ile 30.000 CAD $ arasında değişmektedir.

Kanada’da Lise eğitimi alabilmeniz için;

           

 

 • 12-18 yaş aralığında bulunmak
 • Orta seviyede ingilizce bilmek
 • Okul mezuniyet puanının 65 olması
 • Öğrenci hâlihazırda bir örgün lise eğitiminde ise transkript
 • Pasaport
 • Referans mektubu
 • Niyet mektubu
 • İngilizce seviyesini gösterir bir belge ( IELTS TOELF veya Cambridge sınavı )
 • Kanada’da yaşayabileceğinizi ve giderlerinizi karşılayabileceğinizi temin eden banka mektubu
 • Hem anneden hem babadan muvaffakkâtname
 • Gibi kriterler bulunmaktadır.

   

  Son derece kaliteli ve eğitim ve dil seçenekleriyle Kanada öğrenciler tarafından çok rağbet gören ülkelerden birisi olmuştur eğitim için. Kanada’ya giden öğrenci eğitimini ister Fransızca ister İngilizce görmektedir ve eğer kişinin dili tam anlamıyla lise derslerini alabilecek yeterlilikte değilse de Kanada liseleri bu kişiler için ek ders açıp onların dillerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

  Kanada’da eğitim sistemi merkezden ziyâde yerel yönetimlerle belirlenmektedir. Her okul bir bölgeye bağlı olup bölgeye bağlı olan okullar genellikle 7-15 arası olup bu okullar arasında bir sistem belirlenmektedir. Okul bölgeleri, kendine bağlı olan okullarda eşit seviyede ve aynı kalitede eğitim verilmesinden, öğrencilerin ve okul çevresinin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca bu idari birim, yurt dışından lise eğitimine gelen öğrencilere yurt hizmeti konaklama hizmeti yatılı okul hizmeti sunmakla mükelleftir.

   

  Neden Kanada’da Lise Eğitimi?

   

  Kanada’da lise eğitimi almak için sebeplerden konuşmak gerekirse meselâ, Kanada’da öğrenci kendi istediği bir konuya dair eğitimini kendi ayarlayabilmektedir. Mezun olmak için 40 saat ayriyetten bir işte çalışıp lise sonda da bir edebiyat sınavına girmektedir. Bu edebiyat sınavının önemi ise üniversiteye yerleşirken ortaya çıkmaktadır. Eğer Kanada’da bir liseden mezun olduysanız üniversiteler sizden IELTS veya TOELF skoru beklemezler direkt olarak eğitime başlayabilirsiniz. Kanada’nın öğrenciye sadece teorik bilgi vermekten ziyâde onları sahaya sürmeleri, deneyler yaptırtmaları ve gözlem notları aldırtmaları öğrenciyi hem üniversiteye hem de sonraki yaşamına hazırlamaktadır. Bu bakımdan Kanada liselerinin hayata kattıkları çok önemlidir. Ek olarak Kanada, uyguladığı politikalarla sağlamaya çalıştığı kültürel çeşitliliği desteklemektedir. Kanada’nın devlet liselerinin birçoğunda %10 yabancı öğrenci kotası vardır. Bu sebeple öğrenci Kanada’ya gittiği zaman onun yanında kalacak aileler özellikle seçilir. Bu aileler göçmenlerle arasında sorun olmayan, eğitimli, kültürlü ve yardımsever aileler olarak ayarlanmaktadır. Bu yardımsever ortamda öğrencinin güvenli bir şekilde lise okuyabilmesi sağlanmaktadır.

   

   

  Kanada’da Devlet Liseleri

   

  Kanada’da devlet liseleri dünyanın en iyi liseleri sayılan liselerdendir ve eğitimleri çok kalitelidir. Hâl böyle olunca Kanada’da özel liselerden ziyâde devlet liseleri daha çok tercih edilmektedir hatta bu oran %90’dır. Kanada’da eğitimden sorumluluk anlattığımız gibi merkezden ziyâde yerele yönelmiştir. Belirli bölgelerde bulunan okul “district”leri eğitimlerden sorumludur. Her district müfredattan sorumludur aynı kitaplardan aynı sorularla sınava tabi olurlar. Kanada liselerinde zorunlu olarak verilen derslerin yanı sıra seçmeli dersler de bulunmaktadır.

  Zorunlu Dersler

 • Matematik
 • İngilizce
 • Bilim Dersleri

          Bunun yanı sıra

 • Tarih, müzik, tiyatro
 • Dans, yazılım, pazarlama
 • Muhasebe, aşçılık, dikiş
 • Fizik, kimya, biyoloji
 • Gibi bir çok ders de seçime açıktır ve öğrencinin kendi isteği doğrultusunda uzmanlaşmasını sağlamaktadır.

   

  Kanada’da Özel Liseler

   

  Kanada’da devlet liseleri, özel liselerden daha çok kabûl edilse de bazen özel liselerin seçilmesi daha mantıklı olabiliyor. Öğrencinin tamamen istediği bölüme yönelik eğitim veren bu liseler öğrenciyi direkt olarak bir üniversitenin herhangi bir bölümüne hazırlamak için okutuyorlar. Bu okullar birebir eğitim vererek ya da nazaran küçük sınıflarda eğitim vererek öğrencilerler daha çok ilgilenip onların başarı seviyesini artırmayı amaçlıyorlar. Bazıları ise devlet liselerinde sunulan müfredat ve kaliteyi sunmayı esas amaç olarak görerek eğitim göstermektedirler. Özel liselerde yabancı öğrenci kontenjanı ya da limit diye bir şey bulunmamaktadır hatta bazı özel liselerde yabancı öğrencilerin sayısı Kanadalı öğrencilerin sayısından kat ve kat daha fazladır. Bir dönem ya da bir yıl okuyup Türkiye’ye geri dönebilecekleri gibi tam tersini yapma hakları da mevcuttur.

  Özel okullar da devlet okulları gibi konaklama konusunda öğrenciye yardım etmekle mükelleftirler.

   

  IB (International Baccalaureate) ve AP (Advanced Placement) programları nelerdir?

   

  IB (International Baccalaureate) nedir?

  16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Programın amacı öğrencileri akademik olarak zorlamak ve dengeli bir eğitim vermektir. Bu programın kuruluş amacı, lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka ibr ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programına ortak ve evrensel bir çerçeve dâhilinde yürütülmesidir.

  Türkiye’de bazı liselede IB diploması sunulmaktadır. IB diploma programına katılan öğrenciler Türk müfredatına ek olarak IB dersleri de almaktadırlar. Bundan mütevellit dersler ağır gelmektedir.

  DP öğrencileri bilgi ve anlayış derinliği ve genişliği sağlayan altı ders grubundan dersler tamamlarlar. Çeşitli derslerle etkileşimleri sayesinde, farklı akademik alanlar arasındaki bağlantıları görmelerini sağlayan kapsamlı bir eğitim deneyimlerler. Üç temel bileşenden oluşan zorunlu bir program temelinin tamamlanmasının yanı sıra ikinci bir dil eğitimi gerekliliği mevcuttur.

  IB Avantajları nelerdir?

  Birçok ülkede birçok üniversitede IB diploması kabûl görmektedir. IB diplomasına sahip öğrenciler ülkemizde birçok vakıf üniverstiesi ve özel üniversite; IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vemektedir. En önemli yanı ise IB diploması olan öğrenciler birkaç dersini üniversitede muaf saydırabilmektedirler.

 • Diplomanın uluslararası geçerliliği olması
 • En iyi üniversitelerde öncelikli kabûl görmesi
 • Öğrencinin kendini dile getirme becerisinin aşırı gelişmiş olması
 • Öğrencinin akademik dürüstlük konusunda bilinçlendirilmesi
 • Öğrencinin zamanı yönetme kabiliyeti kazanmış olması
 • Üniversite’de bile bu diplomayla ayrıcalıklı olmaları
 • Neden IB Diploması?

  Çocuklarının olabilecek en iyi eğitimi almasını isteyen ebeveynler, aşağıdaki sebeplerden dolayı IB’yi seçmektedir : üniversite ve yüksek öğrenime üstün bir hazırlık yapılmasını sağlayan hedef yükseltici akademik müfredat sadece test çözmeyi içeren hazırlıktan farklı olarak, öğrencileri entelektüel, duygusal, fiziksel ve sosyal olarak geliştirmeye odaklı, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı kültürler arası farklılıklara yönelik şefkat ve anlayışı destekleyen uluslararası bilinç odağı saygın, güvenilir ve dünya çapında tanınan akademik hazırlık. Üniversiteler düzenli olarak DP öğrencilerinden yüksek öğrenime en iyi hazırlanmış öğrenciler olarak bahseder. IB mezunları üniversitede üstün başarı sergiler ve sıklıkla eğitimlerine ileri seviyeden başlarlar. IB, öğrencinin sadece hafıza becerilerini değil, dersi anladığını göstermesine imkân veren anlamlı görevler oluşturarak, ilgili düşünme becerilerini de sınamayı hedefler. IB, sınav sonuçlarının üniversiteye ve işe giriş konusunda bir pasaport görevi gördüğünün bilincindedir ve değerini ve anlamını uzun yıllardır korumuş olan dünya çapında bir standart sunar. Değerlendirmeye yönelik güçlü bir ilkeli yaklaşım sürdürme geleneği olan IB diploma, her bir öğrenciye geçerli alanlarda kredi almak da dâhil olmak üzere bireysel olarak güçlü oldukları özelliklerine dair takdir görme şansı veren çeşitli sınav ve iç değerlendirmeler sunar.

   

  Ders Programları:

  Diploma adayı altı grup dersinden biri seçmelidir.  Türkiye’de, anadil ve sosyal bilimler dersleri Türkçe kalanlar ingilizce işlenmektedir.

   

 • Grup:  Dil A1 – Öğrencinin başarılı olduğu dilde genellikle de anadilinde olmak üzere edebiyata yönelmesi sağlanmaktadır.
 • Grup: Dil A2- İkinci bir dilde çok yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersleri grubu
 • Grup Birey-Toplum- işletme ve yönetim, ekonomi, ITGS, felsefe ve psikoloji
 • Grup Doğa Bilimleri: Fizik, Kimya, Biyoloj, Matematik
 • Grup Matematik: Matematik (ileri düzey), matematiksel yöntemler
 • Seçmeliler – Öğrenciler ilk beş gruptan herhangi birini seçebilecekleri gibi, okul müfredat programına göre de başka dersler seçebilmektedirler.
 • IB programına dâhil olan öğrenciler ekstra olarak bilgi kuramı (theory of knowlodge) dersi alırlar ve 4.000 kelimelik bir bitirme tezi hazırlamakla mükelleftirler. Yaratıcılık, aktivite ve hizmet... (creativity, activity and service – CAS ) Öğrenci, toplum hizmeti ve spor seçenekleri dâhil olmak üzere öğrencilerin çok çeşitli müfredat dışı aktiviteye zaman ayrdıkları deneyimsel bir öğrenme bileşenidir.

  IB Diploması diğer diplomalara kıyasla nasıldır?

   

  AP (İleri Düzey Yerleştirme - Advanced Placement)

  2015 yılında Eğitim Politikalarını İyileştirme Merkezi tarafından yapılan çalışma, öğrencilerin AP'yi sadece lisede üniversite için bir kredi kazanma yolu olarak görürken, DP'yi güçlü, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren bütünsel bir program olarak gördüklerini ortaya koymuştur.

  A Seviyeler (A-Levels)

  2012 tarihli bir Ofqual raporu, Diploma Programındaki değerlendirmeleri, farklılaştırma imkanı tanıyan, bağımsız düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi teşvik eden ve öğrencilerin üst basamak beceriler sergilemelerine imkân veren kusursuz değerlendirmeler olarak nitelemiştir. 2014'te Üniversite ve Kolejler Kabul Kurumu (Ucas), Uluslararası Bakalorya'ya resmî bir A-level (A-Seviye) denkliği veren yeni bir tarife sistemi geliştirmiştir.

  Avustralya Müfredatı ve Avustralya Diploma Çerçevesi

   Deakin Üniversitesi'nin 2014 yılında gerçekleştirdiği çalışma için görüştüğü öğretmenler, genel olarak DP'nin, Avustralya Müfredatı'na kıyasla üniversite için daha iyi bir hazırlık sunduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. DP müfredatının diğer faydaları arasında gerçek çalışma gerektiren uygulamalar, açık küresel boyutlar ve kültürler arası anlayış gelişimi gerektirmesi yer almaktadır.

  Hindistan Orta Öğrenim Merkez Kurulu ve Hindistan Okulları Sertifika Sınavı Konseyi

  Delhi Üniversitesi, Merkezi Eğitim Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, CBSE ve CISCE'ye kıyasla DP müfredatının ve değerlendirmelerinin daha kapsamlı ve yoğun olduğunu, birden fazla bakış açısını daha çok teşvik ettiğini ve farklı bağlamları takdir ettiğini; analitik, eleştirel ve değerlendirme becerilerini daha çok geliştirme eğiliminde olduğunu ortaya koymuşlardır.
   

  AP (Advanced Placement) nedir?

   

  AP programı ve sınavları Amerika’da ve dünyada 60’tan fazla ülkede üniversiteler tarafından tanınan bir programdır. AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar, hem de üniversiteye başladıklarında başlangıç seviyesinde verilen derslerden muaf olma şansını elde ederler. Dolayısıyla AP almış öğrenciler kolej eğitimleri süresince ciddi derecede zaman kazanarak çift-anadal (double-major) ve/veya yan dal (minor) programlarına da geçiş yapabilirler.

  AP sınavlarının içeriği üniversite profesörleri ve lise AP öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Her AP sınavında çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir. Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kompozisyon ve kısa cevaplı sorular ise öğretmenler tarafından değerlendirilir.

  Sınavda, çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kısa cevaplı ve kompozisyon tarzındaki sorular ise tecrübeli AP öğretmenleri ve üniversite profesörlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir. Öğrenciler AP sınavlarından 1 ila 5 arasında bir not alır ve sonuçlar Temmuz ayı içerisinde öğrenci ve ilgili üniversitelere yollanır. Sonuç raporları kümülatiftir, yani öğrencinin o güne kadar aldığı tüm AP sınav sonuçlarını gösterir. Sınav sonuçlarını 1 Temmuz itibariyle telefon yoluyla da öğrenmek mümkündür.

   

  Kanada’da Eğitim Esnasında Konaklama

  Kanada’da örgün eğitime başlayacak öğrencileri farklı şekillerde konaklama imkânlarına sahiplerdir. Devlet liselerinin sunduğu konaklama türü genellikle, birçok testle ve özelliğe sahip olmasıyla seçilmiş olan bir ailenin yanına yerleştirmedir fakat özel liselerde ise daha çok lisenin yurdu olmaktadır ve çocuk orada konaklama imkânı bulur. Kanada kültürünü daha yakından görmek için aile yanında kalmak belki daha mantıklı bir tercih olacaktır ama öğrencilerle beraber kalıp sıkı dostluklar kurma fikri de hiç kötü değildir. Aile bilgileri daha öğrenci yurt dışına okumaya çıkmadan öğrenciye verilir, ailenin yanına gitmeden önce de aileyle kontakt kurulabilmektedir. Kanada’da yurt imkânı sunan liselerin yurtları liselere çok uzak değildir ve genellikle 1-4 kişi arası odalarda konaklama yapılmaktadır. Konaklama fiyatlarına yemekler de dâhildir. Öğrenciler aile yanı konaklamada öğle yemeklerine evden hazırlayarak yanlarında götürebilmektedir. Kahvaltı ve akşam yemekleri evde sağlanır ve genellikle aile ile beraber yenir.

      


   

   

   

 

   Aşağıda Truva Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak danışmanlığını yaptığımız lise ve kolejleri bulabilirsiniz; 

 

Trinity College

Ashbury College 

Ridley College

Balmoral Hall School

Golden Hills School

Livingstone Range School 

Medicine Hat School

Abbotsford School

Alberni District Secondary School

Bodwell High School

Burnaby School

Chilliwack School

Central Okanagan School 

Delta School 

Gulf Islands School

Kootenay Lake School 

Langley School 

Nanaimo-Ladysmith School 

Powell River School

Qualicum School

Rocky Mountain School 

Sea to Sky 

Brookes Shawnigan High School

Sooke School 

Vancouver School Board

Vernon School 

Pembina Trails School 

Newfoundland and Labrador

Nova Scotia School Board

Eastern Township School 

Braemar College

Halton District School Board - Burlington Schools

Ottawa-Carleton School

Simcoe School Board

Vankleek Hill Collegiate Institute

Centre Wellington High School


 

 

 

Daha detaylı bilgi için danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Tel:0216 414 77 50 

e-mail: info@truva.com.tr

Gulf Islands School 
Ottawa-Carleton School Boar
Ottawa-Carleton School Bo