Almanya Üniversite

Almanya’da Üniversite ve Master Eğitimi

 

Genel Bilgiler

 Genel Bilgiler:

  Almanya’da üniversite öğrenimi çoğu bölümlerde 6 sömestr sürer. Bazı üniversiteler 1 dönem staj yapılmasını öngördüğü için 7 sömestr sürer.

 

Almanya’da iki farklı üniversite tipi vardır:   Üniversite ve Fachhochschule (FH). Almanya’daki toplam 423 yüksek eğitim kurumunun 241’i Fachhochschulelerden oluşmaktadır. Üniversitelerde bilimsel araştırmaya ağırlık verilir. Temel bilim alanları sadece üniversitelerde okutulur. Fachhochschule daha çok pratik eğitime ağırlık verir ve iş hayatında gerekli olan pratik alanlarda yoğunlaşır.   Bu nedenle ‘Fachhochschule’ ler ‘Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ olarak da geçer. Yoğun teorik eğitim gerektiren Tıp, Hukuk, Eczacılık, Edebiyat gibi alanları FH’larda okumak mümkün değildir; ancak İşletme, Mühendislik, Tasarım gibi uygulama ağırlıklı alanların eğitimi hem üniversitelerde hem FH larda verilmektedir. Yakın geçmişe kadar bilimsel araştırma sadece üniversitelere mahsus iken FH larda da bilimsel araştırmalara kaynak ayrılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. FH’larda sıklıkla ürün geliştirme projeleri de gerçekleştirilir. FH öğrencileri üniversite öğrencilerine nazaran daha fazla staj yapar ve öğrenim süresi boyunca birçok firmayı ziyaret etme ve süreçlerini gözlemleme imkânı bulur. Bu şekilde edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde iş hayatında aranan eleman kategorisine girdiklerinden iş arama sürecinde avantajlı konumdadırlar.

Fachhochschule tipi üniversitelerin Türkiye’de direk bir karşılığı yoktur. Terim olarak bizdeki Meslek Yüksek Okulu terimini andırsa da içerik olarak asla aynı tip kurumlar değillerdir. 2012 senesinde Bologna sürecinin kabulünden sonra Fachhochschule’den aldığınız lisans diploması (bachelor)   ile üniversiteden aldığınız lisans diploması arasında denklik açısından bir fark yoktur. Dolayısıyla her iki üniversite tipinin diplomasıyla yüksek lisans eğitimi almanız mümkündür.   

FH'larda sadece lisans ve yüksek lisans eğitimi verilir, doktora eğitimi verilmez. Ancak FH mezunları için üniversitelerde doktora yapma yolu açıktır. Yani bir Fachhochschule'de yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelerde doktora yapma imkânı bulunur. Ayrıca birçok Fachhochschule ile üniversiteler arasında doktora konusunda işbirliği programları mevcuttur. Yani doktora danışmanınız Fachhochschule’de olur ancak diplomanızı işbirliği içinde olduğu üniversiteden alırsınız.  

Bir diğer üniversite tipi Müzik ve Sanat üzerine eğitim veren Müzik ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulları dır. Müzik ve sanatın birçok dalında eğitim imkanı sunulmaktadır. Bu okullara girebilmek için genelde portföy sunmanız ve yetenek sınavına girmeniz gerekir.

 

Almanya’da Üniversite ve Master Koşulları

Koşullar

Almanya`da üniversite başvurusunda bulunabilmek için yerine getirilmesi gereken birincil koşul Türkiye`de ÖSYM tarafından örgün bir üniversite programına yerleştirilmiş olmaktır. Yani Türkiye’de üniversite sınavında 4 yıllık bir bölümde okumaya hak kazanmış olmalısınız.   Abitur, IB, Matura ve benzeri Avrupa çapında geçerli lise diplomaları sahiplerinde ÖSYM sınav sonuç belgesi aranmaz yalnız bu kişilerin ileride alacakları üniversite diplomalarının Türkiye’deki denklikleriyle ilgili olarak YÖK sitesini incelemeleri önerilir.

Almanya’da Türkiye’de kazandığınız bölümün aynısına veya benzer bir bölüme başvurabilirsiniz. Üzerinde alan adı yazan ÖSYM sonuç belgeniz iki sene süreyle geçerlidir.

Ön lisans programlarından mezun olanlar, iki senelik yüksek öğrenimi tamamladıklarını (önlisans diploması) belgeledikleri takdirde‚ üniversite öğrenimine başvurabilir.

Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açıköğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda üniversite öğrenimi için başvurabilir.

2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 yıllık meslek yüksekokullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya'da bir üniversiteye kabul edilme, ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir.

Dil Yeterliliği :

Almanca dil yeterliliği, Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce geçerli dil sınavlarının birinden geçerek belgelenmelidir. Dil yeterliliği konusunda Almanca bilginizi TestDaf – TDN 4, DSH - 2, DSD II, Alman Kültür Merkezlerinde yapılan Goethe- Zertifikat C1, Goethe Zertiifikat C2 (Großes Deutsche Sprachdiplom), veya telc Deutsch C1 dil sertifikalarından biriyle kanıtlamış olmanız veya Studienkolleg’lerde yapılan Feststellungsprüfung’un Almanca bölümünü başarıyla tamamlamış olmanız istenir.

İngilizce yürüyen programlar için: TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System). İstenen puanlar değişkenlik gösterdiği için başvurduğunuz bölümün koşullarını ayrıntılı olarak inceleyiniz. 

DİKKAT:  Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi, bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur. Bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz.


Bazı bölümler için ön koşullar:

Numerus Clausus (Not ortalaması): Tıp, eczacılık, veterinerlik, dişhekimliği bölümleri için öğrenci kontenjanı ülke genelinde sınırlıdır (Numerus Clausus). Öğrenciler başarı durumlarına göre seçilirler. Bu bölümler için Almanca dil bilgisi başvuru sırasında belgelenmelidir. Yetersiz Almanca dil bilgisi kabul edilmeme nedenidir. Öğrenim görmek istediğiniz dalda "Numerus Clausus" sınırlamasının olup olmadığı hakkında önceden bilgi alınız. www.nc-werte.info www.hochschulstart.de 

 

Şartlı kabul:

Şartlı kabul, başvuru dosyanızdaki dil yeterlilik belgesi dışındaki belgelerin onaylanmış olduğu anlamına gelir. Üniversite,   Almanca eğitiminizi tamamlayıp, şart koştuğu TestDAF/DSH belgesini kendi belirlediği tarihe kadar sunmanız durumunda eğitime başlayabileceğinizi belirten bir belge gönderir. Üniversitenin gönderdiği bu belgeye şartlı kabul belgesi denir. Birçok Alman üniversitesi şartlı kabul için dahi A1 ya da A2 seviyesinde Almanca bilgisi şart koşmaktadır.

 

 

*** DAAD'den alıntı bilgiler içermektedir..